יום הולדת

משמעות יום הולדת לפי הקבלה

http://www.kab.co.il/kabbalah/search?sa.x=0&sa.y=0&cx=009476949152162131478%3Ao0ig8hkyjku&ie=UTF-8&cof=FORID%3A11%3BNB%3A1&q=%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA

שירי יום הולדת, לשיר ולרקוד במעגל.  3:44 דקות:

https://www.youtube.com/watch?v=-gm8rfvhNh8

 

מעגל שיחה – שיחה מלב אל לב, תקשורת, חיבור, הקשבה. נתינת חכמה – קבלת אהבה

עקרונות מעגל שיחה – איך מדברים, איך מקשיבים

  • רק מי שמחזיק את חפץ הדיבור יכול לדבר, השאר רק מהנהנים בראש בהקשבה והזדהות.
  • מי שסיים לדבר מעביר את חפץ הדיבור לזה שיושב מימינו.
  • לדבר לאט, חזק, בקיצור, עם תנועות ידיים.
  • לא מתווכחים, לא מתנגדים, רק מוסיפים: אהבה, חכמה, שמחה, טוב לב.

שאלות לדיון במעגל שיחה א'

  • מה אני מאחל לחתן השמחה?
  • מה אני מבקש מחתן השמחה?
  • אם זה היה יום ההולדת שלי, איזה מתנה הייתי רוצה לקבל?
  • אם זה היה יום ההולדת שלי, מה הייתי רוצה לשנות בתוכי?
  • אם זה היה יום ההולדת שלי, מה הייתי רוצה לשנות בעולם?
  • איזה מתנה אני מאחל לכל אחד מהנוכחים?

 

משחק מעגל הכיסאות

*  כל אחד עומד מאחורי הכיסא שלו.

כל הכיסאות עומדים על 2 רגליים קדמיות בלבד, באלכסון, לכיוון מרכז המעגל.

*  המנחה שואל שאלה ואומר שתי תשובות אפשריות: תשובה א' : ….. ,תשובה ב' : ……

*  אם תשובה א' היא הנכונה – כל אחד עוזב את הכיסא שלו, עובר ותופס את הכיסא שמימינו.

*  אם תשובה ב' היא הנכונה – כל אחד עוזב את הכיסא שלו, עובר ותופס את הכיסא שמשמאלו.

אסור שהכיסאות יפלו.

אסור לאדם להחזיק בבת אחת בשני כיסאות.

שאלות למשחק הכיסאות (או לדיון במעגלי שיחה ב' אם יש זמן, או ביום הולדת אחר…)

שאלות תשובה א' : << ימינה תשובה ב' : >> שמאלה
*  מה זה יום הולדת? << יום לידת האדם. יום שרוצים לשכוח.
*  מה זה מסיבת יום הולדת? יום ג' בשבוע. מסיבה של שמחה, אהבה, חכמה, טוב לב. >>
*  מה זה מתנות? << לקבל דברים בראש ובגוף. מה שמקבלים בדואר.
*  מה זה הריון? << תהליך של יצירת אדם. חומוס בפיתה עם פלאפל וסחוג.
*  מה זה לידה? יום בריאת אדם הראשון הפיכת העובר לאדם עצמאי. >>
*  ממתי נחשב עובר כישות עצמאית? << מרגע הלידה. מהיום שבו הוא עושה כסף.

*

יום הולדת – אדם הראשון נברא, נולד, ביום השישי לבריאת העולם, בתאריך א' בתשרי יום "ראש השנה". ראש השנה הוא ראש לכל ימי השנה.

יום הולדתראש השנה הפרטי של כל אדם. ראש לכל העתיד להתרחש במהלך השנה .יום של חשבון נפש ותשובה על העבר, קבלת התחייבויות לתיקון עצמי ותרומה לתיקון העולם בעתיד.

הריון – עיבור. מעבר, תהליך הפיכת אור מקיף, כתר, פוטנציאל, לאור פנימי, ספירת חכמה, ע"ס, תוצאה, מעשה. הר של פוטנציאל המתחיל בנקודה עליונה, עובר העובר ומגיע עד לעולם הזה. הר – י – ו – ן.

עד הלידה נחשב העובר כאיבר בגוף האישה, האמא (ספירת בינה), שאפשר להרחיקו בשעת סכנה ליולדת, כשם שמורידים איבר אחד בגוף כדי להציל את כל הגוף. כמו שספירת בינה מתרחקת מספירת מלכות כאשר הכלי אינו יכול לקבל אור מבינה.

לידהבריאה (מהמילה הארמית "בר" – יציאה החוצה, חיצוני), גילוי החכמה במעשה (בספירת מלכות).

גילוי תחושת ה'אני', תחילת הגילגול, התיקון, תחילת העבודה בתהליך הפיכת הרצון לקבל לרצון לתת, חופש הבחירה, קו האמצע, בחירת סביבה (מורה, ספרים, חברים), תיקון הכוונה שבלב, לימוד חכמה, מעשים טובים.

יום הולדת – יום שבו הנולד הופך מחלק בגוף האישה לאדם עצמאי העומד ברשות עצמו.

ברית מילה – ביום השמיני ללידת התינוק, שמונה ימים בין העיבור (אור מקיף, פוטנציאל, ספירת כתר) והחיים (ספירת מלכות). הורדת פיסת עור (לא בשר) מאיבר התינוק.

8 אורות, 8 ספירות (מחכמה עד יסוד – חכמה, בינה, חסד, דין, תפארת, נצח, דין, יסוד).

חשמל – "מי שמל (מסיר קליפות, תכונות מקולקלות ומיותרות) את לבבו חש את בוראו (תכונת ההשפעה, הרצון לתת, אהבה, שמחה, חכמה, טוב לב)" (ספר הזוהר)

מנהגים

מסיבת יום הולדתחיבור, אהבה, איחולים הדדיים, הפיכת רצון לקבל לרצון לתת.

חיבור נשמות לנשמה אחת, חיבור ניצוצות נשמת אדם הראשון חזרה לכלי כללי אחד, נשמת אדם הראשון.

נאומים, דברי חכמה, נאום חתן השמחה – תפילה, לכוון מכל הלב וגם להביע בקול, בנוכחות רבים, תקוות, בקשות והחלטות רוחניות וגשמיות לתיקון האדם והעולם.

מתנות יום ההולדת – השגת מדרגות בדרך ההתפתחות הרוחנית והגשמית.

שירי יום הולדת, לשיר ולרקוד במעגל.

"אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה וטוב לבב"

"הנה עבדי ירונו מטוב לב" (ישעיה סה, יד).

טנת"א גוף
י טעמים ריקוד
ה נקודות עמידה
ו תגין ישיבה
ה אותיות שכיבה

 

*  איזהו מכובד? – המכבד את הבריות.

*  איזהו עשיר? – השמח בחלקו.

מזל (מזל, מהמילה הארמית "מנזל", נוזל מלמעלה, אור שבא מלמעלה ומתגשם למציאות) טוב!!!