נאום איחולים

h4uh אירועים - אטרקציות אירועים, חתונה, בר מצווה, בת מצווה, אירועים עסקיים, אירועים פרטיים, אטרקציות אירועים לכל זמן ומקום, צייר קריקטוריסט, קריקטורות אירועים, יוגה צחוק, הפעלות, סדנאות, מתנות, הפקת אירועים,h4uh events - attractions events, weddings, bar ,mitzvahs, bat mitzvahs, corporate events, private events, ,attractions, events in time and space,Caricaturist,Caricatures,painter ,cartoonist, cartoons events, laughter yoga, sessions, workshops, gifts, events production

image002

 

h4uh אירועים - אטרקציות אירועים, חתונה, בר מצווה, בת מצווה, אירועים עסקיים, אירועים פרטיים, אטרקציות אירועים לכל זמן ומקום, צייר קריקטוריסט, קריקטורות אירועים, יוגה צחוק, הפעלות, סדנאות, מתנות, הפקת אירועים,h4uh events - attractions events, weddings, bar ,mitzvahs, bat mitzvahs, corporate events, private events, ,attractions, events in time and space,Caricaturist,Caricatures,painter ,cartoonist, cartoons events, laughter yoga, sessions, workshops, gifts, events production

VIDEO וידיאו דברי ברכה באירועים

 

אותיות לאיחולים

אקרוסטיכון

וידיאו

כתיבת נאומים

אטרקציות אירועים >>  טבלת אותיות Letters לאיחולים וברכות באירועים

אטרקציות אירועים >>  טבלת האותיות לאיחולים וברכות באירוע

 

טבלת האותיות    ,  מאת: שמחה קבלה.  h4uh.com

  טבלת משמעות האותיות לפי חכמת הקבלה

דברי ברכה, איחולים לחתן השמחה בשילוב אותיות שם חתן האירוע, דבר תורה אודות פרשת השבוע  >>>

בספרות הקבלה, ובמיוחד בספר הזהר, מופיע המושג "ל"ב (32) נתיבות חכמה (אנרגיות)". כשהכוונה ל:

32 = 10 הספירות (חכמה, בינה, דעת, חסד, דין, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות) + 22 אותיות הא' – ב' העברי

32 הכוחות שבראו ומקיימים את המציאות.

 • כל נברא הוא צירוף במינון שונה של 32 הכוחות הפוטנציאליים הנ"ל.
 • כמות שונה מכוחה של ספירה/אות מסוימת בנברא כלשהו יוצרת שינוי צורה המיחד את אותו נברא.

לכל אות יש משמעות חיובית ומשמעות שלילית וזאת מכיון שמכל פוטנציאל (אנרגיה ספירה, אות) יכולה להתפתח מציאות חיובית / שלילית בהתאם לפעולה (יכולת הבחירה).

המשמעות השלילית – לא אומרים באירועים המשמעות החיובית – כן אומרים באירועים ערך אות
תאוותנות, הרצון לקבל רק לעצמו מכל הצדדים. פתיחות ל – 4 צדדי העולם, קו, אדם המחבר בין הקצה הרוחני העליון (י') והקצה החמרי התחתון(,). 1 א
בנין לא מאוזן. בית, בנייה, בנית העולם, מבנה בנוי היטב (יסודות חזקים, תקרה, קיר וחלון גדול של פתיחות והתקדמות). 2 ב
פושט רגל/ כורע ברך. אדם ההולך לתת צדקה, גומל דלים 3 ג
דלת הגורמת לפירודדלות. דלת היורדת מהתקרה רוחניות) כדי לחבר, דבקות. 4 ד
העולם (ה' – נעלם, חסרון) הזה שיש לו רק חלון קטן לרוחניות ואין סוף (אין תחתית, אין בסיס) של רצון לקבל אך לעצמו בלבד. שם השם, "אלה תולדות השמים והארץ ב-ה'-ברא-ם" (ה' שם השם ברא את ם', (המציאות הגשמית). אות מרובעת המסמלת את השלמות, את ארבעת היסודות, ארבע הספירות וכיו'. . . 5 ה'
נפילה מאיגרא רמה לבירה עמיקתה.  פירוד. צינור , חיבור בין הרוחני והגשמי, איזון , קו האמצע שבין קו החסד לקו הדין. 6 ו
כלי זין (נשק) וזוועה.  צינור שבור. שבת (המחזוריות הקוסמית השבועית). זוהר הרקיע המושפע לתחתונים, זמרה 7 ז
שני כל זיין (ז+ז=ח) הנלחמים עד חורמה (עד שהמוות יפריד ביניהם), חורבן. חיים, איזון, חיבור חברים, חליבה (השפעה) מאוזנת. 8 ח
טיפש טובע בטינופת הטיט (החמריות הירודה). כלי טהור טעון טוב טוען בטבעיות לטפס למעלה (לרוחניות). 9 ט
קטן, חלש, לא מחובר למציאות, לא מעשי. האות הטהורה (ללא קליפות מיותרות), כל האותיות נכתבות מלמעלה למטה ומתחילות מכתיבת י'.  השורש להשפעת אורות (אותות, אותיות) צניעות, העם היהודי הקטן. י = 10 !  10 ספירות, 10 דברות, 10 מכות מצרים וכיו'…. 10 י
אטימיות, חוסר תקשורת. כלי עדין יותר מהאות ב' (פחות חומר, פינות עגולות נעימות יותר למגע). 20 כ
נפילה, שימוש באנרגיה למטרות השליליות והנמוכות ביותר. כף כדורית כוללת כל הנותנת גם לדך ולנמוך ביותר. 20 ך
לגנוב מכולם למרות כל הכללים וחלקלות הדרך. לתת לכל ללא לאות למרות הלכלוכים שבדרך. 30 ל
ממבוך אטום למַפָּלָה מאוסה. מים ממרומים (אנרגיה, ספירת בינה) מושפעים לתחתונים. 40 מ
מסגרת נוקשה (אטימות וריקנות). מים גשמיים (לא מי המרומים הנ"ל), מיכל מרובע ומושלם שאינו מאבד מאומה 40 ם
חשיבה לא מאוזנת.  אידיאולוגיה פושעת. ספירת בינה.  צינור שמקבל ומשפיע. 50 נ
נפילה. ספירת בינה, נתינה. 50 ן
סגירות. סיר סגור שאינו מאבד דבר ואינו מדליף סודות.  נתינה מרוכזת כלפי מטה. 60 ס
חשדנות, עין הרע המשדרת אנרגיה עויינת (עכירות, חשדנות, שנאה, קנאה, פחד, עצב). עין (כוונה) טובה. 2 קווי ראיה (שיגור אנרגיה) היורדים מהעיניים (ספירת חכמה) עד למטרה (קו הבסיס, גמר התיקון). 70 ע
פה פתלתל המפעפע פסולת. פה הפולט פניני פלפול. 80 פ
ירידה ברמת הדיבור.  נפילה. נתינה 80 ף
צורר (רשע) צד וצובר (שתי ידיו המורמות למעלה) צבאות (אנרגיה) לצורך צמצום (קלקול) המציאות הצורנית (הגשמית). צדיק צופה וצר (בשתי ידיו המורמות למעלה) צדק (אנרגיה) לצורך צידוק (תיקון) המציאות הצורנית (הגשמית). 90 צ ץ
נפילה.  קמילת הקדושה לקדשה (זונה). נתינה.  קבלה קדושה מרקיע לקרקע. 100 ק
עמידה רעועה, לא יציבה על רגל אחת (האות ד' דומה לה אבל קצת יותר מאוזנת .  שתי האותיות חסרות בסיס יציב ועומדות על רגל אחת). התעוררות, עלייה למדרגה רוחנית גבוהה יותר, מחשבה מופשטת והגשמתה המעשית. 200 ר
אש שורפת. שווי משקל, שביל האמצעי, שקול, שלמות, שמחה, אש השואפת לשרשה השמימי. 300 ש
נפילה.  איבוד השליטה, איבוד יכולת הבחירה. תוך (נשמה, אנרגיה) המגיעה לתכלית התיקון תוך שימוש תמידי ביכולת הבחירה כדי להפוך את התא (העולם, האנטרופיה, האי-סדר, צד האות ת' הנופל למטה) לא' – ת' (סדר, צד האות ת' המתקדם קדימה). 400 ת

 

אותיות לאיחולים

אקרוסטיכון

וידיאו

כתיבת נאומים

אטרקציות אירועים >> אקרוסטיכון – Acrostic

שיר ברכה לפי אותיות שם חתן השמחה

 • טבלה: אקרוסטיכון ברכות בחרוזים לנאומים לאירועים. לפי ראשי התיבות של שם חתן וכלת השמחה. >>>

 

 • אקרוסטיכון – (ז') שיר שהאותיות הראשונות או האחרונות בו יוצרות שם, מילה או משפט.

acrostic, acrostics composition in which the initial or ending letters form a name, word or phrase.

***************

"אתוון בגרמייהו גרמין לאתחזאה רזין עלאין". (מתוך ספר הזוהר ח"ב קעט)

תרגום: האותיות בצורתן מראות הן על כחות וסודות עליונים.

***************

>>  

>> אקרוסטיכון – ברכות, איחולם, חרוזים לנאומים לאירועים. לפי ראשי התיבות של שם חתן וכלת השמחה.

שיר לחתן החתונה, לבן בר המצווה שיר לכלת החתונה, בת המצווה ערך אות
המשמעות השלילית – לא אומרים באירועים המשמעות החיובית
אוהב אתה את כל העולם

ומושיט יד לכולם.

את אוהבת את כל העולם

ומושיטה יד לכולם.

1 א
תאוותנות, הרצון לקבל רק לעצמו מכל הצדדים. פתיחות ל – 4 צדדי העולם, קו, אדם המחבר בין הקצה הרוחני העליון (י') והקצה החמרי התחתון(,).
בן וחבר לבניין הבית והמדינה

מבין ובונה בתבונה עליונה.

בת כשרה לבניין הבית והמדינה

מבינה ובונה בתבונה עליונה.

2 ב
בנין לא מאוזן. בית, בנייה, בנית העולם, מבנה בנוי היטב (יסודות חזקים, תקרה, קיר וחלון גדול של פתיחות והתקדמות).
גמילות חסדים וגדולת לב

הבאים הישר מלב אוהב.

גמילות חסדים וגדולת לב

הבאים הישר מלב אוהב.

3 ג
פושט רגל/ כורע ברך. אדם ההולך לתת צדקה, גומל דלים
דלתך תמיד פתוחה לכל

בשבת וגם ביום חול.

דלתך תמיד פתוחה לכל

בשבת וגם ביום חול.

4 ד
דלת הגורמת לפירודדלות. דלת היורדת מהתקרה רוחניות) כדי לחבר, דבקות.
כל חכמה השגתך מגעת.

אכן, מלא חכמה, בינה ודעת.

הכל לומדת, הכל יודעת

מלאת חכמה, בינה ודעת.

5 ה'
העולם (ה' – נעלם, חסרון) הזה שיש לו רק חלון קטן לרוחניות ואין סוף (אין תחתית, אין בסיס) של רצון לקבל אך לעצמו בלבד. שם השם, "אלה תולדות השמים והארץ ב-ה'-ברא-ם" (ה' שם השם ברא את ם', (המציאות הגשמית). אות מרובעת המסמלת את השלמות, את ארבעת היסודות, ארבע הספירות וכיו'. . .
וו חיבור בין כל הטוב

ממש צינור מהאור ועד הסוף.

ותרן ודייקן, כל דבר באמצע!

מתקן הכל לקו הממוצע, המהוקצע.

 

וו חיבור בין כל הטוב

ממש צינור מהאור ועד הסוף.

ותרנית ודייקנית, כל דבר באמצע.

מתקנת הכל לקו הממוצע, המהוקצע.

 

6 ו
נפילה מאיגרא רמה לבירה עמיקתה.  פירוד. צינור , חיבור בין הרוחני והגשמי, איזון , קו האמצע שבין קו החסד לקו הדין.
זמר אתה כמו זמיר

עליך שמעו בכפר ובעיר.

זמרת את וגם זוהרת

ולכולם את עוזרת.

7 ז
כלי זין (נשק) וזוועה.  צינור שבור. שבת (המחזוריות הקוסמית השבועית). זוהר הרקיע המושפע לתחתונים, זמרה.
חבר אתה ומוקף חברים

חובב אנשים ושמחת חיים.

חברה את ביום ובלילה

מלאת חיים, אף פעם לא די לה.

8 ח
שני כל זיין (ז+ז=ח) הנלחמים עד חורמה (עד שהמוות יפריד ביניהם), חורבן. חיים, איזון, חיבור חברים, חליבה (השפעה) מאוזנת.
טוב אתה וטהור מידות

טעון ספרים ומידות טובות.

טובה את וטהורת מידות

טעונת ספרים ומידות טובות.

9 ט
טיפש טובע בטינופת הטיט (החמריות הירודה). כלי טהור טעון טוב טוען בטבעיות לטפס למעלה (לרוחניות).
יש בך שורש עליון

ומחובר אתה גם להגיון.

יש בך שורש עליון

ומחוברת את גם להגיון.

10 י
קטן, חלש, לא מחובר למציאות, לא מעשי. האות הטהורה (ללא קליפות מיותרות), כל האותיות נכתבות מלמעלה למטה ומתחילות מכתיבת י'.  השורש להשפעת אורות (אותות, אותיות) צניעות, העם היהודי הקטן. י = 10 !  10 ספירות, 10 דברות, 10 מכות מצרים וכיו'….
כליל כל המעלות

כלי מושלם לכל האורות.

כלילת כל המעלות

כלי מושלם לכל האורות.

20 כ
אטימיות, חוסר תקשורת. כלי עדין יותר מהאות ב' (פחות חומר, פינות עגולות נעימות יותר למגע).
נפילה, שימוש באנרגיה למטרות השליליות והנמוכות ביותר. כף כדורית כוללת כל הנותנת גם לדך ולנמוך ביותר. 20 ך
ללא לאות נותן ועוזר

ומביא שמחה לכל חבר.

ללא לאות נותנת ועוזרת

ומושיטה תמיד יד אוהבת.

30 ל
לגנוב מכולם למרות כל הכללים וחלקלות הדרך. לתת לכל ללא לאות למרות הלכלוכים שבדרך.
מלא חכמת עולם ואהבת אדם

מכיל מי חכמה ואהבה לכולם.

 

מלאת חכמת עולם ואהבת אדם

מכילה מי חכמה ואהבה לכולם.

 

40 מ
ממבוך אטום למַפָּלָה מאוסה. מים ממרומים (אנרגיה, ספירת בינה) מושפעים לתחתונים.
מסגרת נוקשה (אטימות וריקנות). מים גשמיים (לא מי המרומים הנ"ל), מיכל מרובע ומושלם שאינו מאבד מאומה 40 ם
נבון וחכם וכליל השלמות

נכון וברוך בכל המעלות.

נבונה, חמישים שערי בינה וקדושה

אכן, בינה יתרה ניתנה לאשה.

 

50 נ
חשיבה לא מאוזנת.  אידיאולוגיה פושעת. ספירת בינה.  צינור שמקבל ומשפיע.
נפילה. ספירת בינה, נתינה. 50 ן
סוגר בעיות ומלא סודות

סובב, סובב ותמיד מתקדם.

ספינת חלומות מלאת סודות

סובבת, סובבת ותמיד מתקדמת.

60 ס
סגירות. סיר סגור שאינו מאבד דבר ואינו מדליף סודות.  נתינה מרוכזת כלפי מטה.
עיני שקד ומבט חודר

מבט כזה, אבל, מעולם אחר.

עיני שקד ומבט חודר

מבט כזה, אבל, מעולם אחר.

70 ע
חשדנות, עין הרע המשדרת אנרגיה עויינת (עכירות, חשדנות, שנאה, קנאה, פחד, עצב). עין (כוונה) טובה. 2 קווי ראיה (שיגור אנרגיה) היורדים מהעיניים (ספירת חכמה) עד למטרה (קו הבסיס, גמר התיקון).
פה הפולט פניני פלפול.

פותר בעיות עם שכל כפול.

פה הפולט פניני פלפול.

פותרת בעיות עם שכל כפול.

80 פ
פה פתלתל המפעפע פסולת.

 

פה הפולט פניני פלפול.
ירידה ברמת הדיבור.  נפילה. נתינה 80 ף
צודק תמיד ומצדיק אחרים

צוהל ושמח עם כל החברים.

צודקת תמיד ומצדיקה אחרים

צוהלת ושמחה עם כל החברים.

צורר (רשע) צד וצובר (שתי ידיו המורמות למעלה) צבאות (אנרגיה) לצורך צמצום (קלקול) המציאות הצורנית (הגשמית). צדיק צופה וצר (בשתי ידיו המורמות למעלה) צדק (אנרגיה) לצורך צידוק (תיקון) המציאות הצורנית (הגשמית). 90 צ
צבעי שמים נופלים לידי עריץ

מטה מטה נפילה לדורות.

צדיק מביא בשתי ידיו צרור אורות וגם צבעים וצורות לתחתונים חסרי הכלים. ץ
קבלת הכל משמי מרום

ובעזרת השם הגעת גם הלום.

קבלת הכל משמי מרום

ובעזרת השם הגעת גם הלום.

100 ק
נפילה.  קמילת הקדושה לקדשה (זונה). נתינה.  קבלה קדושה מרקיע לקרקע.
רוצה אתה כל דבר לקו האמצע לגרור

ומכל דבר רק טוב ליצור.

ראשון אתה, ראש וראשון

ואף פעם לא הולך לישון.

רוצה את כל דבר לקו האמצע לגרור

ומכל דבר רק טוב ליצור.

ראשונה את, ראש וראשון

ואף פעם לא הולכת לישון.

200 ר
עמידה רעועה, לא יציבה על רגל אחת (האות ד' דומה לה אבל קצת יותר מאוזנת .  שתי האותיות חסרות בסיס יציב ועומדות על רגל אחת). התעוררות, עלייה למדרגה רוחנית גבוהה יותר, מחשבה מופשטת והגשמתה המעשית.
שקול אתה, באמצע השביל

ואת כולם קדימה מוביל.

שושנה בין החוחים

כך את בין הבנים / האחים.

300 ש
אש שורפת. שווי משקל, שביל האמצעי, שקול, שלמות, שמחה, אש השואפת לשרשה השמימי.
תיקונים אתה מתקן

לתכלית אתה מכוון.

תיקונים את מתקנת

תכלית את מחפשת.

400 ת
נפילה.  איבוד השליטה, איבוד יכולת הבחירה. תוך (נשמה, אנרגיה) המגיעה לתכלית התיקון תוך שימוש תמידי ביכולת הבחירה כדי להפוך את התא (העולם, האנטרופיה, האי-סדר, צד האות ת' הנופל למטה) לא' – ת' (סדר, צד האות ת' המתקדם קדימה).

 

אותיות לאיחולים

אקרוסטיכון

וידיאו

כתיבת נאומים

אטרקציות אירועים >>   וידיאו דברי ברכה באירועים:

https://www.youtube.com/watch?v=n3mmMPrSPCg

 


******************************

 

ש:  האם אפשר לחשב את עוצמתה של מלה/ אות ?

תשובה :  בוודאי !  הקריטריונים הם : 

 • השורש המילולי שממנו נלקחה המלה.
 • סיכום הערך המספרי של כל האותיות שבמלה נותן סכום שניתן ליצור ממנו מילים מקבילות / הפוכות לצורך בנית מבנה רעיוני מאוזן.
 • אות בתחילת המילה או המשפט היא בעלת השפעה יותר מאשר אם ממקמים אותה בסוף. ספר הזהר, כרך כ"א (הדן בשיר השירים, רות ואיכה) מסביר איך צורת האות המופיעה בתחילת הספר (ב-בראשית, מ – משלי, ש – שיר השירים, א – דברי הימים) מבטאת בצורתה את האנרגיה (חכמה, מסר) הגלומה בספר.
 • האותיות הסופיות (ם, ן, ץ, ף, ך) נחשבות כאותיות השליליות ביותר. הן מבטאות דינים

(ם = אטימות, ריקנות.  ן, ץ, ף, ך = נפילה).

 • לכל אות יש משמעות רוחנית (אנרגטית) שונה. כח המילה נוצר מצירוף האותיות (אנרגיות) .
 • ניקוד חיובי (חולם) / שלילי (שורוק) משפיע על איכות האות / המילה.

ש:  האם יש שימוש מעשי לחוכמת האותיות ?

תשובה:  בהחלט !

1)  אפשר לנתח ולהבין טוב יותר את השלטים, הסיסמאות והטקסטים הקיימים בעולמנו!

2)  אפשר לבקש מאדם לאמר אותיות באופן ספונטאני, בלתי מתוכנן ובמהירות כדי לבדוק מה קיים בתוכו

3)  ישנם אנשים המשנים את שמם כדי להכניס אותיות טובות יותר לשמם.

*  *  *

 • המילה "אמת" מורכבת מאותיות בעלות 2 רגלים ואילו המילה "שקר" מורכבת מאותיות בעלות רגל אחת בלבד. המסקנה :  "לשקר אין רגליים" ! 
 • לבן הארמי = נבל הרמאי.
 • חכמה = כח (יכולת) + מה (מהות קיומית מעשית).
 • בינה = בניה, תהליך.
 • דעת = דע (הסקה) + ת' (מסקנה, סוף).
 • אהבה = 13 = אחד = האהבה היא אחדות ושלב בדרך לאהבת אחדות הבורא.
 • ישראל = ישר אל = שיר אל = ראש לי.
 • המילה "את" משמעותה לרבות, לכלול (מא' ועד ת').
 • המילה יהוה = היה + הוה + יהיה = י' (יכולת רוחנית ) + ה' (בנייה שכלית) + ו' (יכולת גשמית) + ה' (התוצאה החמרית, הסופית, התכלית, המטרה, גמר התיקון הכללי).

*  *  *

 

The Power of Letters Tablet. By Simcha Kabbalah

*  * *

Atwan begarmayh garmin le'tchazeah razin 'ila'in

The letters, by their forms, reveal superior secrets (from The Book of Zohar, part 2, 179)

*  *  *

within the Kabalistic literature, especially in The Book of Zohar, there is a recurrence appearance of the term lamed bet netivot Chochma (32 paths of wisdom [energies]), whose meaning are the sum of ten Sefirot (in Hebrew: chochma, bina, daat, chesed, din, tifert, netzach, hod, yesod, malchut which are translated as follow in consecutive order: wisdom, understanding, knowledge, kindness, judgment, beauty, eternity, splendor, base, royality) together with the 22 Hebrew alphabetic letters, thus 10+22=32 powers that had created reality and still maintain it.

Each created creature is a combination of different proportions of these abovementioned 32 potential powers.

Reduce in the amount of power of a specific sefira / letter which is contained in one of our world's creatures also creates a transformation which also distinct it.

If one of the created beings experiences a decline of power in one of its Sefirot or letters, that being would also go through transformation which distinct this created being.

Each letter has a positive and negative meaning since any potential (energy, Sefira, letter) can evolve into a positive or negative reality, depending on the action that was taken (the Possibility of Choice).

A Tablet Of Hebrew Letters And Their Meaning According To The Kabbalah

letter sound numeric

value

positive meaning negative meaning
א |a|

aleph

1 Openness to for four corners of the earth. A line, Adam which connect between the superior spiritual end (י') and the bottom material end (,). Lecherousness, the will to receive only for oneself from all four sides.
ב |b|

bet

2 בית, בנייה,, (home, constructing), construction of the world, a well built building (robust basements, ceiling, a wall with a large window of openness and advancement). Unbalanced building.
ג |g|

gimel

3 A person going to donate Tzsakah (donation), גומל (benefactor of wretched people).   Hasn't got a leg to stand on/ Bow-legged. Kneeling and bowing
ד |d|

daled

4 Door which descends from the ceiling. Spirituality which connects; adherence. Door incurring divide, indigence.
ה 5 |h|

he

The name of G-d, "These are the generations of the heavens and of the earth when they were created," (Genesis 2, 4) or in Hebrew: ב-ה'-ברא-ם" (in Hebrew the division of בהבראם [when they were created] gives the following meaning: G-d created ם [the final form of מ when it's placed at the end of a word,ם = final Mem] which also means that ה', the name of G-d, created ם the materialistic reality, a quadrangular letter which symbolizes perfect wholeness, the four elements, the four Sefirot etc…  העולם ( Haolam, this world) in which ה', the name of  G-d, is devoid and deficient; this world whose window to spirituality is too small, whereas the will to receive only for oneself is endless (it has no bottom, no basis).
ו 6 |v|, |w|

vav

A channel, a connection between the spiritual and the material; a balance; the middle line between the line of Chesed (mercy) and the line of Din (judgment). Falling downhill all the way; division.
ז 7 |z|

zayin

Sabbath, e.g. the cosmic circularity of the week. The Zohar (glamour) of the heavens which influences the downward beings; זמרה, singing. כלי זין, armaments, and זוועה, horror; a broken channel.
ח 8 |x|

cheth

חיים, life, balance, חיבור חברים, connections between friends, balanced influence. Two armaments, ז + ז=ח, which fight to the end, until death would separate them, עד חורמה; חורבן, distraction.
ט 9 |t|

teth

כלי טהור טעון טוב טוען בטבעיות לטפס; A vessel which is overloaded with goodness, and asserting naturally to an upward ascending to spirituality.   טיפש טובע בטינופת הטיט; A fool which is wallowing in the a dirty mud (of the degraded materialism).
י 10 |y| | ī|

Yod

The purest amongst all letters, with no unneeded Kelipot (husks). All the Hebrew letters are written from up downward and their scribbling begins with yod formation. This is the root of Orot,  lights of the Sfirot, influence (signs, letters); modesty, the small Jewish nation, Yod equal to ten i.e. ten Sefirot, The Ten Commandments, the Ten Strikes of Egypt etc. Small, feeble, unconnected with reality, not practical.
כ 20 |k|

Kaph

More refine Keli (vessel) than Bet (less matter, rounded corners are more pleasant to touch) Impenetrability, insufficient communication.
ך 20 |k|

kaph sofith, final letter

כף כדורית כוללת כל הנותנת גם לדך ולנמוך ביותר. Final Kaph rounded, universal, which gives the poor and the most fallen. Falling; using energy for the most low and negative purposes.
ל 30 |l|

lamed

לתת לכל ללא לאות למרות הלכלוכים שבדרך; untiring giving despite numerous filth which occurs in this path.  לגנוב מכולם למרות כל הכללים וחלקלות הדרך.; to steal from everyone, despite the rules and slippy path.
מ 40 |m|

mem

מים ממרומים מושפעים. Water from above (energy, the Sefira of Bina, understanding) influencing the downward beings.  ממבוך אטום למַפָּלָה מאוסה.  From an opaque maze to foul defeat.
ם 40 |m|

mem sofit, final mem

מים גשמיים (לא מי המרומים הנ"ל), מיכל מרובע ומושלם שאינו מאבד מאומה;material waters (not the abovementioned waters from above); a square perfect container which doesn't lose a bit. מסגרת;a strict framework (impenetrability and emptiness).
נ 50 |n|

nun

The Sefira of Bina, understanding; a channel which receives and influence. Imbalanced thinking; a criminal ideology.
ן 50 |n| nun sofit, final nun The Sefira of Bina, understanding. Giving. falling
ע 60 |a'| ain Good eye(good intention, in Hebrew ain is both a letter and an eye). Two orbits of energy which are launched from the eyes (the Sefira of Chochma, wisdom) until their target (the baseline, the end of Tikun, restoration). Suspicion, an evil eye which radiates hostile energy (turbid, suspicion, hate, jealousy, fear, sadness).
פ 70 |p| pe פה הפולט פניני פלפול.; A mouth (in Hebrew Pe is both letter and mouth) endued with pearls of hairsplitting debates פה פתלתל המפעפע פסולת.A deceiving, perverse mouth which discharges litter.
rew; rew;
rew; rew;
האות התעתיק האות התעתיק האות התעתיק
    א     `        י       y    ק      q
    בּ,ב       b כ, כּ,ך          k    ר      r
    גּ,ג       g     ל       l    ש      ¡
    דּ,ד       d   מ,ם      m    שֹ      Ð
    ה       h   נ,ן       n    ת      t
    ו      w    ס       s    ג'      ¨
    ז       z    ע       ‘    ז'      ž
    ח      × פּ,פ,ף       p    צ'      č
   ט       ¬   צ,ץ       c

*

image002

דוגמא: דברי ברכה לחתני השמחה

בשילוב אותיות שם חתני השמחה, פרשת השבוע.

*  ניתן לשלב את שם חתן השמחה בדבר תורה אודות פרשת השבוע.

Example: Greetings to the the Bride and Groom

.Combined with letters of the Names, principals, the weekly Torah portion

You can combine the letters of the Name of the birthday boy in the weekly Torah portions.

Week's Torah portion Chasidic common capacitors Reception Reception Kabbalah kaballist
Week's Torah portion Chasidic common capacitors Reception Reception Kabbalah kaballist Week's Torah portion Chasidic common capacitors Reception Reception Kabbalah kaballist*

 

 

image002

h4uh אירועים - אטרקציות אירועים, חתונה, בר מצווה, בת מצווה, אירועים עסקיים, אירועים פרטיים, אטרקציות אירועים לכל זמן ומקום, צייר קריקטוריסט, קריקטורות אירועים, יוגה צחוק, הפעלות, סדנאות, מתנות, הפקת אירועים,h4uh events - attractions events, weddings, bar ,mitzvahs, bat mitzvahs, corporate events, private events, ,attractions, events in time and space,Caricaturist,Caricatures,painter ,cartoonist, cartoons events, laughter yoga, sessions, workshops, gifts, events production