הרצאות

http://h4uh.com/#attractions-events-Wedding-Bar-Mitzvah-Gift-Surprise-order-form

h4uh.com  >>  הרצאות שונות לכל אירוע, גיל ומקום בנושאים מגוונים:

אמנות, ציור, קומיקס.

חכמת הפרצוף

אנרגיות האותיות

רפואה משלימה

תזונה ובריאות

פילוסופיה, רוחניות ואמנות.

מבוא לחכמת הקבלה.

טבלת האותיות     מאת: שמחה קבלה.  h4uh.com

 • הופעות באירועים: הסבר אודות היפה והמיוחד באותיות, שם, ופרצוף חתני השמחה.
 • הרצאות, סטנד אפ בנושאי אמנות ומיסטיקה.
  h4uh.com אטרקציות אירועים  >>  הרצאות  >>  אותיות הקבלה  >>

http://h4uh.com/events-attractions-lecture-lectures-lecturer-lecturers/

 

כתיבת נאומים דרשות דברי ברכה איחולים אותיות קבלה

Speeches Writing Greetings Greeting Letters Greeting Letters

speeches_writing_greetings_letters_letters_kabbalah

h4uh.com – אטרקציות אירועים, צייר קריקטוריסט, יוגה צחוק, סטנדאפ, טיולי שטח.

 

*   *   *

"אתוון בגרמייהו גרמין לאתחזאה רזין עלאין". (מתוך ספר הזוהר ח"ב קעט)

תרגום: האותיות בצורתן מראות הן על סודות עליונים.

*   *   *

בספרות הקבלה, ובמיוחד בספר הזהר, מופיע המושג "ל"ב (32) נתיבות חכמה (אנרגיות)". כשהכוונה ל = 10 הספירות (חכמה, בינה, דעת, חסד, דין, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות) + 22 אותיות הא' – ב' העברי =  32 הכוחות שבראו ומקיימים את המציאות.

כל נברא הוא צירוף במינון שונה של 32 הכוחות הפוטנציאליים הנ"ל.

התמעטות כוחה של ספירה/אות מסוימת בנברא כלשהו יוצרת שינוי צורה המיחד את אותו נברא.

לכל אות יש משמעות חיובית ומשמעות שלילית וזאת מכיון שמכל פוטנציאל (אנרגיה ספירה, אות) יכולה להתפתח מציאות חיובית / שלילית בהתאם לפעולה (יכולת הבחירה).

********

> >  טבלת איחולים, ברכות, לאירועים, חתונה, בר מצווה, יום הולדת

לפי אותיות שם חתן כלת השמחה

*

h4uh.com – אטרקציות אירועים, צייר קריקטוריסט, יוגה צחוק, סטנדאפ, טיולי שטח >>

טבלת אותיות לאיחולים, ברכות, משאלות, לאירועים, חתונה, בר מצווה, יום הולדת

לפי אותיות שם חתן כלה, חתונה, גיבור השמחה, יום ההולדת, בר מצווה, בת מצווה…

 

h4uh.com – Attractions Events, cartoonist, Laughter Yoga, stand-up, field trips

Letter Table Greetings, wishes, events, wedding, bar mitzvah, birthday

According to the letters of the name of the wedding bride, groom's name,

…the hero of the joy, the birthday, the bar mitzvah, the bat mitzvah

*

מתנה, ברכה, איחולים… המשמעות החיובית המשמעות השלילית ערך אות
שתזכה תמיד להיות עם פתיחות לארבע רוחות עולם, מחובר לכולם, מקבל וגם נותן!!! פתיחות ל – 4 צדדי העולם, קו, אדם המחבר בין הקצה הרוחני העליון (י') והקצה החמרי התחתון(,). תאוותנות, הרצון לקבל רק לעצמו מכל הצדדים. 1 א
שתזכה תמיד להיות בונה ונבנה, לבנות בית – בעזרת בורא ובונה עולם, להקים בית ביתי באיכות בנייה, בחוכמה בינה ודעת!!! בית, בנייה, בנית העולם, מבנה בנוי היטב (יסודות חזקים, תקרה, קיר וחלון גדול של פתיחות והתקדמות). בנין לא מאוזן. 2 ב
שתזכה תמיד להיות גדול גומלי הדלים – גמילות חסדים, צדקה!!! אדם ההולך לתת צדקה, גומל דלים פושט רגל/ כורע ברך. 3 ג
שתזכה תמיד להיות להיות עם

דבקות במטרה, דלת פתוחה לכל מצווה ומעשה טוב!!!

דלת היורדת מהתקרה רוחניות) כדי לחבר, דבקות. דלת הגורמת לפירודדלות. 4 ד
שתזכה תמיד להכיל הכל בתוכך.

הכל נמצא בנשמה.

המסגרת עם החלון לעולם!!!

שם השם, "אלה תולדות השמים והארץ ב-ה'-ברא-ם" (ה' שם השם ברא את ם', (המציאות הגשמית). אות מרובעת המסמלת את השלמות, את ארבעת היסודות, ארבע הספירות וכיו'. . . העולם (ה' – נעלם, חסרון) הזה שיש לו רק חלון קטן לרוחניות ואין סוף (אין תחתית, אין בסיס) של רצון לקבל אך לעצמו בלבד. 5 ה'
שתזכה תמיד להיות באיזון,

בקו האמצע שבין

החסד לדין.

להיות צינור , חיבור

בין הרוחני והגשמי!!!

צינור , חיבור בין הרוחני והגשמי, איזון , קו האמצע שבין קו החסד לקו הדין. נפילה מאיגרא רמה לבירה עמיקתה.  פירוד. 6 ו
שתזכה תמיד לשבעת פלאי עולם:

זוהר, זמרה, זריזות, זווית ראיה, זוגיות, זהירות, שבת!!!

שבת (המחזוריות הקוסמית השבועית). זוהר הרקיע המושפע לתחתונים, זמרה כלי זין (נשק) וזוועה.  צינור שבור. 7 ז
 שתזכה תמיד ל חכמה, חיים, חיבור חברים! חביב לבריות וחסיד ה'!!! חיים, איזון, חיבור חברים, חליבה (השפעה) מאוזנת. שני כל זיין (ז+ז=ח) הנלחמים עד חורמה (עד שהמוות יפריד ביניהם), חורבן. 8 ח
 שתזכה תמיד ל כל טוב הטבע, טהור טעון טוב וטוב לב!!! כלי טהור טעון טוב טוען בטבעיות לטפס למעלה (לרוחניות). טיפש טובע בטינופת הטיט (החמריות הירודה). 9 ט
 שתזכה תמיד להיות יהודי, המחובר לשורש רוחני עליון, ידידות, ילדים, יופי ואופי!!! האות הטהורה (ללא קליפות מיותרות), כל האותיות נכתבות מלמעלה למטה ומתחילות מכתיבת י'.  השורש להשפעת אורות (אותות, אותיות) צניעות, העם היהודי הקטן. י = 10 !  10 ספירות, 10 דברות, 10 מכות מצרים וכיו'…. קטן, חלש, לא מחובר למציאות, לא מעשי. 10 י
 שתזכה תמיד להיות כלי כולל כל!

היכול להכיל כמויות של אהבה

ולתת לכולם בכייף הכל!!!

כלי עדין יותר מהאות ב' (פחות חומר, פינות עגולות נעימות יותר למגע). אטימיות, חוסר תקשורת. 20 כ
כף כדורית כוללת כל הנותנת גם לדך ולנמוך ביותר. נפילה, שימוש באנרגיה למטרות השליליות והנמוכות ביותר. 20 ך
שתזכה תמיד לתת לכל, לאהוב!

להיות למעלה למעלה, ללא לאות!

לראות, ללמוד לתת, לאהוב!!!

לתת לכל ללא לאות למרות הלכלוכים שבדרך. לגנוב מכולם למרות כל הכללים וחלקלות הדרך. 30 ל
שתזכה תמיד מי שמיים כפליים לקבל, ולתת בידיים מים

לרעב וצמא!!!

 

מים ממרומים (אנרגיה, ספירת בינה) מושפעים לתחתונים. ממבוך אטום למַפָּלָה מאוסה. 40 מ
מים גשמיים (לא מי המרומים הנ"ל), מיכל מרובע ומושלם שאינו מאבד מאומה מסגרת נוקשה (אטימות וריקנות). 40 ם
שתזכה תמיד להיות

נבון, נפלא, נחמד!!!

 

ספירת בינה.  צינור שמקבל ומשפיע. חשיבה לא מאוזנת.  אידיאולוגיה פושעת. 50 נ
ספירת בינה, נתינה. נפילה. 50 ן
שתזכה תמיד להיות ספר סגולה כסיר סוד סגור מלא חכמה

סביבו סובבים כל הסביבה!!!

סיר סגולה סגור שאינו מאבד דבר ואינו מדליף סודות.  נתינה מרוכזת כלפי מטה. סגירות. 60 ס
שתזכה תמיד, בעיני העולם,

להיות עין העולם, עולם ומלואו!!!

עיניים בשמיים ורגליים במים!!!

עין (כוונה) טובה. 2 קווי ראיה (שיגור אנרגיה) היורדים מהעיניים (ספירת חכמה) עד למטרה (קו הבסיס, גמר התיקון). חשדנות, עין הרע המשדרת אנרגיה עויינת (עכירות, חשדנות, שנאה, קנאה, פחד, עצב). 70 ע
שתזכה תמיד להיות פה מפיק פנינים פנימיים

הפולט פניני פנימיות ופלפול!!!

 

פה הפולט פניני פלפול. פה פתלתל המפעפע פסולת. 80 פ
נתינה ירידה ברמת הדיבור.  נפילה. 80 ף
שתזכה תמיד להיות צדיק

צופה צורת צדק ומצדיק העולם!!!

צדיק צופה וצר (בשתי ידיו המורמות למעלה) צדק (אנרגיה) לצורך צידוק (תיקון) המציאות הצורנית (הגשמית). צורר (רשע) צד וצובר (שתי ידיו המורמות למעלה) צבאות (אנרגיה) לצורך צמצום (קלקול) המציאות הצורנית (הגשמית). 90 צ ץ
שתזכה תמיד לקבל קל

ולעבוד קשה כדי להבין

מה זה נתינה וקבלה קדושה!!!

נתינה.  קבלה קדושה מרקיע לקרקע. נפילה.  קמילת הקדושה לקדשה (זונה). 100 ק
שתזכה תמיד להיות ראש!!!

רם ונישא, עם רגליים באדמה!!!

התעוררות, עלייה למדרגה רוחנית גבוהה יותר, מחשבה מופשטת והגשמתה המעשית. עמידה רעועה, לא יציבה על רגל אחת (האות ד' דומה לה אבל קצת יותר מאוזנת .  שתי האותיות חסרות בסיס יציב ועומדות על רגל אחת). 200 ר
שתזכה תמיד להיות שלם!!!

שר ומאושר בשיווי משקל!!!

שביל האמצעי, שמחת שמיים!!!

שווי משקל, שביל האמצעי, שקול, שלמות, שמחה, אש השואפת לשרשה השמימי. אש שורפת. 300 ש
שתזכה תמיד להיות תלמיד

מתמיד בלימודים ונהנה מהחיים!!!

תוך (נשמה, אנרגיה) המגיעה לתכלית התיקון תוך שימוש תמידי ביכולת הבחירה כדי להפוך את התא (העולם, האנטרופיה, האי-סדר, צד האות ת' הנופל למטה) לא' – ת' (סדר, צד האות ת' המתקדם קדימה). נפילה.  איבוד השליטה, איבוד יכולת הבחירה. 400 ת

 

**********************************

 

 

 

דוגמא לאיחולים וברכות לפי אותיות השם  >>  השם  ע מ י ת

עמית

* ע'

ע' – תמיד להסתכל על המציאות בעין טובה, להתחבר למציאות, ולהמשיך קדימה, בתקווה ושמחה!!!

* מ'

מ' – תמיד לזכור להיות מלאים באור, וגם לתת שמחה ואהבה לכולם!!!

* י'

י' – אות קטנה וטהורה. תמיד לזכור להתחבר לדברים הגבוהים שנמצאים למעלה ולהשאר עם לב טהור, מלא אהבה, שמחה, חכמה, טוב לב, עם הרגשה של יייייששש!!!

*

ת' – תמיד להפעיל את חופש הבחירה, לבחור בטוב ולהמשיך קדימה!!!

*

 

 

********************************************************************

ש:  האם אפשר לחשב את עוצמתה של מלה/ אות ?

תשובה :  בוודאי !  הקריטריונים הם :

 • השורש המילולי שממנו נלקחה המלה.
 • סיכום הערך המספרי של כל האותיות שבמלה נותן סכום שניתן ליצור ממנו מילים מקבילות / הפוכות לצורך בנית מבנה רעיוני מאוזן.
 • אות בתחילת המילה או המשפט היא בעלת השפעה יותר מאשר אם ממקמים אותה בסוף. ספר הזהר, כרך כ"א (הדן בשיר השירים, רות ואיכה) מסביר איך צורת האות המופיעה בתחילת הספר (ב-בראשית, מ – משלי, ש – שיר השירים, א – דברי הימים) מבטאת בצורתה את האנרגיה (חכמה, מסר) הגלומה בספר.
 • האותיות הסופיות (ם, ן, ץ, ף, ך) נחשבות כאותיות השליליות ביותר. הן מבטאות דינים

(ם = אטימות, ריקנות.  ן, ץ, ף, ך = נפילה).

 • לכל אות יש משמעות רוחנית (אנרגטית) שונה. כח המילה נוצר מצירוף האותיות (אנרגיות) .
 • ניקוד חיובי (חולם) / שלילי (שורוק) משפיע על איכות האות / המילה.

ש:  האם יש שימוש מעשי לחוכמת האותיות ?

תשובה:  בהחלט !

1)  אפשר לנתח ולהבין טוב יותר את השלטים, הסיסמאות והטקסטים הקיימים בעולמנו!

2)  אפשר לבקש מהאדם לאמר אותיות באופן ספונטאני, בלתי מתוכנן ובמהירות כדי לבדוק מה קיים בתוכו. 

3)  ישנם אנשים המשנים את שמם כדי להכניס אותיות טובות יותר לשמם.

*  *  *

 • המילה "אמת" מורכבת מאותיות בעלות 2 רגלים ואילו המילה "שקר" מורכבת מאותיות בעלות רגל אחת בלבד. המסקנה :  "לשקר אין רגליים" !
 • לבן הארמי = נבל הרמאי.
 • חכמה = כח (יכולת) + מה (מהות קיומית מעשית).
 • בינה = בניה, תהליך.
 • דעת = דע (הסקה) + ת' (מסקנה, סוף).
 • אהבה = 13 = אחד = האהבה היא אחדות ושלב בדרך לאהבת אחדות הבורא.
 • ישראל = ישר אל = שיר אל = ראש לי.
 • המילה "את" משמעותה לרבות, לכלול (מא' ועד ת').
 • המילה יהוה = היה + הוה + יהיה = י' (יכולת רוחנית ) + ה' (בנייה שכלית) + ו' (יכולת גשמית) + ה' (התוצאה החמרית, הסופית, התכלית, המטרה, גמר התיקון הכללי).

*  *  *

הרצאות, סטנד אפ בנושאי אמנות ומיסטיקה: h4uh.com

 

 

The Power of Letters Tablet. By: Simcha Kabbalah

*  * *

Atwan begarmayh garmin le'tchazeah razin 'ila'in

The letters, by their forms, reveal superior secrets (from The Book of Zohar, part 2, 179)

*  *  *

within the Kabalistic literature, especially in The Book of Zohar, there is a recurrence appearance of the term lamed bet netivot Chochma (32 paths of wisdom [energies]), whose meaning are the sum of ten Sefirot (in Hebrew: chochma, bina, daat, chesed, din, tifert, netzach, hod, yesod, malchut which are translated as follow in consecutive order: wisdom, understanding, knowledge, kindness, judgment, beauty, eternity, splendor, base, royality) together with the 22 Hebrew alphabetic letters, thus 10+22=32 powers that had created reality and still maintain it.

Each created creature is a combination of different proportions of these abovementioned 32 potential powers.

Reduce in the amount of power of a specific sefira / letter which is contained in one of our world's creatures also creates a transformation which also distinct it.

If one of the created beings experiences a decline of power in one of its Sefirot or letters, that being would also go through transformation which distinct this created being.

Each letter has a positive and negative meaning since any potential (energy, Sefira, letter) can evolve into a positive or negative reality, depending on the action that was taken (the Possibility of Choice).

 

A Tablet Of Hebrew Letters And Their Meaning According To The Kabbalah

letter sound numeric

value

positive meaning negative meaning
א |a|

aleph

1 Openness to for four corners of the earth. A line, Adam which connect between the superior spiritual end (י') and the bottom material end (,). Lecherousness, the will to receive only for oneself from all four sides.
ב |b|

bet

2 בית, בנייה,, (home, constructing), construction of the world, a well built building (robust basements, ceiling, a wall with a large window of openness and advancement). Unbalanced building.
ג |g|

gimel

3 A person going to donate Tzsakah (donation), גומל (benefactor of wretched people). Hasn't got a leg to stand on/ Bow-legged. Kneeling and bowing
ד |d|

daled

4 Door which descends from the ceiling. Spirituality which connects; adherence. Door incurring divide, indigence.
ה 5 |h|

he

The name of G-d, "These are the generations of the heavens and of the earth when they were created," (Genesis 2, 4) or in Hebrew: ב-ה'-ברא-ם" (in Hebrew the division of בהבראם [when they were created] gives the following meaning: G-d created ם [the final form of מ when it's placed at the end of a word,ם = final Mem] which also means that ה', the name of G-d, created ם the materialistic reality, a quadrangular letter which symbolizes perfect wholeness, the four elements, the four Sefirot etc…  העולם ( Haolam, this world) in which ה', the name of  G-d, is devoid and deficient; this world whose window to spirituality is too small, whereas the will to receive only for oneself is endless (it has no bottom, no basis).
ו 6 |v|, |w|

vav

A channel, a connection between the spiritual and the material; a balance; the middle line between the line of Chesed (mercy) and the line of Din (judgment). Falling downhill all the way; division.
ז 7 |z|

zayin

Sabbath, e.g. the cosmic circularity of the week. The Zohar (glamour) of the heavens which influences the downward beings; זמרה, singing. כלי זין, armaments, and זוועה, horror; a broken channel.
ח 8 |x|

cheth

חיים, life, balance, חיבור חברים, connections between friends, balanced influence. Two armaments, ז + ז=ח, which fight to the end, until death would separate them, עד חורמה; חורבן, distraction.
ט 9 |t|

teth

כלי טהור טעון טוב טוען בטבעיות לטפס; A vessel which is overloaded with goodness, and asserting naturally to an upward ascending to spirituality. טיפש טובע בטינופת הטיט; A fool which is wallowing in the a dirty mud (of the degraded materialism).
י 10 |y| | ī|

Yod

The purest amongst all letters, with no unneeded Kelipot (husks). All the Hebrew letters are written from up downward and their scribbling begins with yod formation. This is the root of Orot,  lights of the Sfirot, influence (signs, letters); modesty, the small Jewish nation, Yod equal to ten i.e. ten Sefirot, The Ten Commandments, the Ten Strikes of Egypt etc. Small, feeble, unconnected with reality, not practical.
כ 20 |k|

Kaph

More refine Keli (vessel) than Bet (less matter, rounded corners are more pleasant to touch) Impenetrability, insufficient communication.
ך 20 |k|

kaph sofith, final letter

כף כדורית כוללת כל הנותנת גם לדך ולנמוך ביותר. Final Kaph rounded, universal, which gives the poor and the most fallen. Falling; using energy for the most low and negative purposes.
ל 30 |l|

lamed

לתת לכל ללא לאות למרות הלכלוכים שבדרך; untiring giving despite numerous filth which occurs in this path. לגנוב מכולם למרות כל הכללים וחלקלות הדרך.; to steal from everyone, despite the rules and slippy path.
מ 40 |m|

mem

מים ממרומים מושפעים. Water from above (energy, the Sefira of Bina, understanding) influencing the downward beings. ממבוך אטום למַפָּלָה מאוסה.  From an opaque maze to foul defeat.
ם 40 |m|

mem sofit, final mem

מים גשמיים (לא מי המרומים הנ"ל), מיכל מרובע ומושלם שאינו מאבד מאומה;material waters (not the abovementioned waters from above); a square perfect container which doesn't lose a bit. מסגרת;a strict framework (impenetrability and emptiness).
נ 50 |n|

nun

The Sefira of Bina, understanding; a channel which receives and influence. Imbalanced thinking; a criminal ideology.
ן 50 |n| nun sofit, final nun The Sefira of Bina, understanding. Giving. falling
ע 60 |a'| ain Good eye(good intention, in Hebrew ain is both a letter and an eye). Two orbits of energy which are launched from the eyes (the Sefira of Chochma, wisdom) until their target (the baseline, the end of Tikun, restoration). Suspicion, an evil eye which radiates hostile energy (turbid, suspicion, hate, jealousy, fear, sadness).
פ 70 |p| pe פה הפולט פניני פלפול.; A mouth (in Hebrew Pe is both letter and mouth) endued with pearls of hairsplitting debates פה פתלתל המפעפע פסולת.A deceiving, perverse mouth which discharges litter.
      rew; rew;
      rew; rew;
האות התעתיק האות התעתיק האות התעתיק
    א     `     י       y    ק      q
    בּ,ב       b כ, כּ,ך       k    ר      r
    גּ,ג       g     ל       l    ש      ¡
    דּ,ד       d   מ,ם      m    שֹ      Ð
    ה       h   נ,ן       n    ת      t
    ו      w    ס       s    ג'      ¨
    ז       z    ע       ‘    ז'      ž
    ח      × פּ,פ,ף       p    צ'      č
   ט       ¬   צ,ץ       c    

 

 • הופעות באירועים: הסבר אודות היפה והמיוחד באותיות, שם, ופרצוף חתני השמחה.
 • הרצאות, סטנד אפ בנושאי אמנות ומיסטיקה.
 • h4uh.com – אטרקציות אירועים, צייר קריקטוריסט, יוגה צחוק, סטנדאפ.

 

  h4uh.com אטרקציות אירועים  >>  הרצאות  >>  אותיות הקבלה  >>

http://h4uh.com/events-attractions-lecture-lectures-lecturer-lecturers/

 

 

  h4uh.com אטרקציות אירועים  >>  הרצאות  >>  פרשת השבוע לפי הקבלה  >>

http://h4uh.com/events-attractions-lecture-lectures-lecturer-lecturers/

 

 

דרשת פרשת השבוע: וארא  שמות ו', ב' – ט', ל"ה

כתב: שמחה קבלה – h4uh.com

 • ניתן להשתמש בטקסט ההרצאה המופיע מטה לצורך הרצאה, לימוד, להקריא באירוע, וכיו'…
 • אשמח להקריא באירוע שלכם, נא לתאם משך הזמן הרצוי (10 דקות, בדרך כלל…), דגשים, תוספות, הערות, וכיו'…

הערות:

 • יש להדגיש בקול חזק וברור את המילים שמתחתיהן קו הדגשה.
 • את הציטוטים מהתורה יקריא מתנדב. שילוב הפעולה עם ה מתנדב מסמל

שיתוף פעולה, הרמוניה, אידיליה משפחתית.

 • לדבר לאט, ברור, חזק, עם שפת גוף ותנועות ידיים.
 • להציג רגש, ביטחון, שמחה, במיוחד במילים המודגשות בקו.
 • המחשות, להדגים: כבד פה, משה ופרעה, מכות, עזרה, שְׂמָלֹת.

 

 • מומלץ להדפיס את טקסט הדרשה, דף זה, בצבע.

 

*************

מקורות,ציטוטים: תנ"ך, משנה, גמרא, ספר הזוהר, ספרי הרב י.אשלג מחבר "הסולם" לספר הזוהר.

  קווים אבות מתכת
י חסד אברהם כסף
ה דין יצחק זהב
ו תפארת יעקב נחושת
ה מלכות משה ברזל

* "האדם הוא עולם קטן, העולם הוא אדם גדול, ומה שיש בזה יש בזה" (אבות דרבי נתן, פרק ל"א).

* "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ אֲנִי יְהוָה." (ויקרא י"ט, י"ח) – תמצית ומטרת התורה. מאהבת הבריות מגיעים לאהבת ה'.

* כל אות, מילה, שם, מקום, פעולה, זמן, בתורה, זה מצב רוחני, מדרגה, בתוך האדם.

* יציאת מצרים, יציאה מהאגו – חג הפסח, חג המצות, חג החרות, חג האביב, חג הגאולה – "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל".

 

ו,ב: "וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים, אֶל מֹשֶׁה; וַיֹּאמֶר אֵלָיו, אֲנִי יְהוָה." – האדם מתעורר לרוחניות.

ו,ג: "וָאֵרָא, אֶל אַבְרָהָם אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב.. ." – 3 הקווים: חסד, דין, אמצע. מסר: להיות בקו האמצע.

* מצווה לכל אדם, כל רגע, להגביר נקודת משה, הנשמה שבו, על כח פרעה, האגו, שבתוכו.

משה – (הנשמה, הנקודה הרוחנית פנימית בתוך האדם) צריך להלחם נגד פרעה (אגו, רל"ק) כדי להוציא את עם ישראל (כל רצונות האדם) ממצרים (מקום צר, מצור, מיץ רע, קליפות) לחופש (עבודת ה': רל"ת, רוחניות, רצון להתחבר ישר – אל – האל, גילוי הבורא, התקרבות לתכונות הבורא.

* 400 שנה גלות מצרים, כמו: "אַרְבַּע מֵאוֹת שֶׁקֶל כֶּסֶף" ששילם אברהם בקניית מערת המכפלה בחברון = 4 גלויות (מצרים – 210 שנים, בבל, יוון, אדום) = עליית 4 מדרגות י – ה – ו – ה, עד גמה"ת: תיקון האדם והעולם.

 

 

* "כְבַד פֶּה וּכְבַד לָשׁוֹן" – כבד = יהוה = 26 בגימטריה. משה דיבר בהוויות, שם יהוה, ספירת חסד, השפעה, רל"ת. והעם דיבר בלשון דין, שם אלקים, רל"ק.

לפי מידת השתוות הצורה הרוחנית, כך מידת הקרבה הגשמית שבין הנבראים.

ו,יב: "וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה, לִפְנֵי יְהוָה לֵאמֹר: הֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לֹא שָׁמְעוּ אֵלַי, וְאֵיךְ יִשְׁמָעֵנִי פַרְעֹה, וַאֲנִי עֲרַל שְׂפָתָיִם."

ז,א: "וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה, רְאֵה נְתַתִּיךָ אֱלֹהִים לְפַרְעֹה; וְאַהֲרֹן אָחִיךָ, יִהְיֶה נְבִיאֶךָ."

ז,ב: "אַתָּה תְדַבֵּר, אֵת כָּל אֲשֶׁר אֲצַוֶּךָּ; וְאַהֲרֹן אָחִיךָ יְדַבֵּר אֶל פַּרְעֹה, וְשִׁלַּח אֶת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל מֵאַרְצוֹ."

* "האור הוא אחד, הצינורות רבים והכלים שבורים".

 

 

* "וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה (הנשמה) בֹּא אֶל פַּרְעֹה (אגו, רל"ק) כִּי אֲנִי הִכְבַּדְתִּי (חיזקתי, נתתי כח) אֶת לִבּוֹ וְאֶת לֵב עֲבָדָיו לְמַעַן שִׁתִי אֹתֹתַי אֵלֶּה בְּקִרְבּוֹ."

ח,יא: "וַיַּרְא פַּרְעֹה, כִּי הָיְתָה הָרְוָחָה, וְהַכְבֵּד אֶת לִבּוֹ, וְלֹא שָׁמַע אֲלֵהֶם."

ח,כה: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה, הִנֵּה אָנֹכִי יוֹצֵא מֵעִמָּךְ וְהַעְתַּרְתִּי אֶל יְהוָה, וְסָר הֶעָרֹב מִפַּרְעֹה מֵעֲבָדָיו וּמֵעַמּוֹ, מָחָר:

רַק, אַל יֹסֵף פַּרְעֹה הָתֵל, לְבִלְתִּי שַׁלַּח אֶת הָעָם, לִזְבֹּחַ לַיהוָה ."

ט,יב: "וַיְחַזֵּק יְהוָה אֶת לֵב פַּרְעֹה, וְלֹא שָׁמַע אֲלֵהֶם:  כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה, אֶל מֹשֶׁה."

ט,לד: "וַיַּרְא פַּרְעֹה, כִּי חָדַל הַמָּטָר וְהַבָּרָד וְהַקֹּלֹת וַיֹּסֶף לַחֲטֹא; וַיַּכְבֵּד לִבּוֹ, הוּא וַעֲבָדָיו ."

* האגו יורד ועולה, יורד ועולה, שוב ושוב…

* 10 מכות מצרים – 10 ספירות, 10 אנרגיות הנשמה, המכות שמקבלים

כאשר הולכים בדרך הלא נכונה: רל"ק, אגו.

* האדם רוצה לצאת ממצרים, מהאגו שבתוכו, רק אחרי שהוא מבין שבגלל האגו הפסיד, קיבל 10 מכות, סבל…

 

 

* "וַיֵּאָנְחוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִן הָעֲבֹדָה וַיִּזְעָקוּ וַתַּעַל שַׁוְעָתָם אֶל הָאֱלֹהִים מִן הָעֲבֹדָה."

ו,ט: "וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה כֵּן, אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וְלֹא שָׁמְעוּ, אֶל מֹשֶׁה, מִקֹּצֶר רוּחַ, וּמֵעֲבֹדָה קָשָׁה."

* "וּפַרְעֹה, הִקְרִיב; וַיִּשְׂאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת עֵינֵיהֶם וְהִנֵּה מִצְרַיִם נֹסֵעַ אַחֲרֵיהֶם, וַיִּירְאוּ מְאֹד, וַיִּצְעֲקוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל, אֶל יְהוָה".

* האדם לא יכול לנצח את האגו שלו בעצמו. אין לו מספיק אור בתוכו.

* האדם צריך, מבקש ומקבל את עזרת "האור המחזיר למוטב", אור מקיף הנהפך לאור פנימי, באמצעות: מורה, ספרים, חברים.

 

* שמות, פ' שמות: "וַיֹּאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה, שְׁלַח יָדְךָ, וֶאֱחֹז בִּזְנָבוֹ; וַיִּשְׁלַח יָדוֹ וַיַּחֲזֶק בּוֹ, וַיְהִי לְמַטֶּה בְּכַפּוֹ." – יש עליות (מטה, קו האמצע, רל"ת) וירידות (נחש, אגו, רל"ק) בתוך האדם.

* הויה – בניית כלים מלמטה למעלה, בקו האמצע, כדי

לקבל אורות לפי גודל הכלים.

* אסור למשוך אורות מלמעלה למטה, בלי להכין קודם, למטה, כלים, רצונות מתאימים.מטות החרטומים – כח האגו (פרעה) שווה

לכח הנשמה (משה).

* נברא העולם חציו זכאי וחציו חייב כדי לאפשר לאדם את העבודה

עם חופש הבחירה.

* אם היה נברא העולם יותר זכאי, או יותר חייב,

לא היה לאדם את חופש הבחירה.

ז,י"ב: "וַיַּשְׁלִיכוּ אִישׁ מַטֵּהוּ, וַיִּהְיוּ לְתַנִּינִים; וַיִּבְלַע מַטֵּה-אַהֲרֹן, אֶת-מַטֹּתָם." – האדם, בעזרת כח הנשמה, כח הבורא, מתגבר על האגו הרע שבתוכו ומחליט להיות טוב יותר, להגיע לחיבור, קשר הדדי, יחד, להתקדם ישר – אל – האל, לרל"ת, לאהבה…

סמל חיל הרפואה:

כלי התרופה (ג"ר), קו האמצע,

קו החסד, קו הדין, הנחש.

  קווים אבות מתכת
י  חסד אברהם כסף
 ה דין יצחק זהב
 ו תפארת יעקב נחושת
ה משה ברזל

"וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ כִּדְבַר מֹשֶׁה וַיִּשְׁאֲלוּ מִמִּצְרַיִם כְּלֵי כֶסֶף (קו ימין, ספירת חסד) וּכְלֵ י זָהָב (קו שמאל, ספירת דין) וּשְׂמָלֹת (קו אמצע, ספירת תפארת)."

להשתמש בכל הכוחות, 3 הקווים,

ובמיוחד בקו האמצע.

להשתמש גם בכח האגו, כח מצרים, לטובה,

להפוך רל"ק לרל"ת, ולהשתמש בשניהם לעבודת ה'.

"וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלהֶיךָ, בְּכָל לְבָבְךָ"

(2 בב' = 2 יצרים, יצה"ט ויצה"ר, לעבודת ה')

ח,כג: "דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים, נֵלֵךְ בַּמִּדְבָּר;

וְזָבַחְנוּ לַיהוָה אֱלֹהֵינוּ, כַּאֲשֶׁר יֹאמַר אֵלֵינוּ."

 

 

עקרונות התורה

* "כל דעביד רחמנא לטב עביד" (ברכות ס' ע"ב) – כל מה שה' עושה, לטובה עושה.

* לפום צערא אגרא" (משנה, מסכת אבות, פרק ה', משנה כ"ג). – כגודל המאמץ, כך השכר.

* כל המקבל יותר מהראוי לו לקבל לפי עבודתו מתבייש להסתכל בפני הנותן – "מאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולי באפיה". כדי שנוכל להנות מיגיע כפינו, הכין לנו ה' העבודה הזאת.

* "וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית יְהוָה בְּרֹאשׁ הֶהָרִים, וְנִשָּׂא, מִגְּבָעוֹת; וְנָהֲרוּ אֵלָיו, כָּל הַגּוֹיִם. וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים, וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר יְהוָה אֶל בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב, וְיֹרֵנוּ מִדְּרָכָיו, וְנֵלְכָה בְּאֹרְחֹתָיו:  כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה, וּדְבַר יְהוָה מִירוּשָׁלִָים. וְשָׁפַט בֵּין הַגּוֹיִם, וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים רַבִּים; וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים, וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת לֹא יִשָּׂא גוֹי אֶל גּוֹי חֶרֶב, וְלֹא יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה. בֵּית יַעֲקֹב לְכוּ וְנֵלְכָה, בְּאוֹר יְהוָה." ישעיהו ב'

* "וּלְקָחוּם עַמִּים וֶהֱבִיאוּם אֶל מְקוֹמָם וְהִתְנַחֲלוּם בֵּית יִשְׂרָאֵל עַל אַדְמַת יְהוָה"   ישעיהו י"ד

* "לפי מידת השתוות הצורה הרוחנית, כך מידת הקרבה הגשמית שבין הנבראים."

*************

  דרך מקום גמה"ת גלות כלי רל"ק עם רצון רל"ת
  ארץ ישראל בית אור מצרים אדם להדמות לה' צדיק להדמות לבורא לקבל כדי לתת
חכם חכמה
  מדבר חצר דרך התורה בבל חי תנועה עשיר כבוד ושילטון לתת כדי לתת
  משה שדה דרך ארץ יון צומח צמיחה גיבור הנאות לתת כדי לקבל
  מצרים מדבר מצרים אדום דומם קיום עם אוכל לקבל כדי לקבל

*************

**

  שם הספירה תכונה מכת מצרים
 י כתר אור מכת בכורות
חכמה רוח חושך
בינה שכל ארבה
 ה חסד אהבה ברד
גבורה דחייה שחין
תפארת חמלה דבר
 ו נצח אמביציה ערוב
הוד כניעות כינים
יסוד חיבור צפרדע
 ה מלכות ביטחון דם

 

*************

מילון מושגים ראשי תיבות
בוראבוא וראה. לפי מידת השתוות הצורה הרוחנית, הפיכת רל"ק לרל"ת, דבקות בקו האמצע, כך מידת הקירבה, דבקות, הרגשת הבורא: אור, שמחה, אהבה, טוב לב, חכמה, קבלה, אנרגיה.

האור המחזיר למוטב – עזרה רוחנית, אור הנכנס לתוכנו בעבודת ה': תפילה, לימוד תורה, מצוות, מעשים טובים.

* האור הוא אחד, הצינורות (מורה, ספרים, חברים) רבים והכלים שבורים.

אדם – אדמה לבורא, הבא מהאדמה (רל"ק, ספירת מלכות) ורוצה להדמות לבורא, להגיע לרל"ת, השפעה, אהבה, ספירת בינה.

משה – הכח הרוחני הפנימי בתוך האדם.

הנשמה המנהיגה את האדם דרך 125 מדרגות הרוחניות, נתינה, אהבה, רל"ת.

משה הוא ספירת נצח – התלהבות, רגש, כיוון.

אהרוןנביאמביא, אדם שמחובר עם הבורא ומביא את אור ה' אל העם.

אהרון הוא ספירת הוד – איפוק, סדר, אירגון, היגיון.

דיבורגילוי, הארה, אור המגיע מהבורא אל הנשמה וחוזר כאור חוזר, אור מקיף, הבל הפה, מהנשמה אל הסביבה, כדי להשפיע, לתת אור לכולם.

נס, מופת – הארה מהמדרגה שלמעלה. השגת אור יותר מכפי גודל הכלי.

ישראל – רצון להדמות לבורא, להתחבר ישר – אל – האל, רל"ת.

עם ישראלכל הרצונות הנמצאים באדם.

ארץ – רצון.

70 עמים 70 סוגי רצון, 10 ספירות שיש ב- 7 ספירות חג"ת, נהי"מ.

עם עבדיםרצונות האדם העובדים במודעות של רל"ק, אגו, יצה"ר.

תורה – לימוד חכמת חיים, מוסר, התפתחות רוחנית, לטובת האדם והעולם.

https://he.wikisource.org/wiki/   >>  גמרא, מסכת קידושין, ל"ב >>

"נמשלה תורה כסם חיים… … הקב"ה אמר להם לישראל בני בראתי יצה"ר ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו. שנאמר (בראשית ד', ז'): "הֲלוֹא אִם תֵּיטִיב שְׂאֵת וְאִם לֹא תֵיטִיב לַפֶּתַח חַטָּאת רֹבֵץ" – הלא אם תטיב שאת, ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם נמסרים בידו" ".

* כל אות, מילה, שם, מקום, פעולה, זמן, בתורה, זה מצב רוחני, מדרגה, בתוך האדם.

קו האמצעאיזון, ספירת תפארת. כל מחשבה, דיבור, מעשה, במידה הנכונה.

צדיק – מי שהופך את הרל"ק לרל"ת ועושה כל דבר בקו האמצע.

עבודההפיכת הרצון לקבל (רל"ק) לרצון לתת (רל"ת), הפיכת שנאה לאהבה, חיבור, אחדות, ערבות הדדית, חיבור לקו האמצע, תפילה במניין, לימוד תורה, מצוות, מעשים טובים, להיות בשמחה, אהבה, חכמה, טוב לב.

* העבודה הרוחנית היא עבודה חברתית, בקבוצה, לשיר ביחד, לרקוד ביחד, חיבור, ערבות הדדית, אהבה, רל"ת, "בתוך עמי אנוכי יושבת".

טוב – עבודת ה', עבודת הקודש. תיקון האדם והעולם.

קו האמצע – ספירת תפארת, איזון. הורדת ג"ר של קו הדין לו"ק כדי לשתף איתו את קו החסד ולהגיע לקו האמצע, ספירת תפארת.

* יצירת מסך, אור חוזר, אור חסדים, המלביש את אור ישר, אור חכמה כדי לקבל אור בתוך הכלי. אין אור מתקבל בתוך הכלי ללא קו האמצע, לבוש אור חסדים, מודעות, ביטול האגו.

מדרגה – שינוי רוחני, התפתחות, הפיכת אור מקיף לאור פנימי.

הפיכת רל"ק לרל"ת, יציאה מהקליפות, יציאת מצרים, יציאה מהמיצרים שבתוכנו, שבירת המצור.

ספירת מלכותכלי לקבלת ט' ספירות עליונות. רצון, השורש הרוחני של העוה"ז, כנסת ישראל, צרור הנשמות.

רע – כל דבר שמוריד את כמות הטוב בעולם. ריחוק מקו האמצע, שינוי צורה רוחנית מצורת הבורא. אגו, רצון לקבל, יצה"ר, קליפות, פרעה, המן, בלק, בלעם, עבדות, גלות, מצרים, מצור, מקום צר, צורר, בדידות, דיכאון, חרדה, תאוות, גאווה, כעס, מלחמות, מחלות, אסונות טבע, כלא, מדבר, אלימות, פשע, חיסרון.

* גילוי הרע הוא שלב ראשון בהתפתחות האדם.

* הרע מאלץ את הטוב לפעול לתיקון האדם והעולם ."יתרון האור מן החשך"

* כדי להתרחק מהרע, יש להכיר, להבין, לשנוא את הרע ולרצות להתרחק ממנו.

* אנשים חוזרים, שוב ושוב, על אותן טעויות… עד שמקבלים 10 מכות מצרים… עד שמבינים… או בגילגול הבא…

* איזהו חכם – הרואה את הנולד. נערך בהתאם ומונע את המכה.

הרואה סימני זיהוי, אפשרויות מניעה, פיתרונות, שיקום, לכל בעיה.

* רצון – הכלי לקבל אור. ככל שגדל הרצון כך נכנס יותר אור לכלי.

אין כפייה ברוחניות: אין הכלי יכול לקבל אור יותר מכפי גודלו.

* עֲמָלֵק = ספק = 240 בגימטריה – הססנות, חוסר יכולת להחליט ולפעול. מחר אעשה, אולי… לא עכשיו… מחר אולי אפסיק… מחר אולי אחשוב…

פרעה – עורף ה', הפרעה, אגו, רל"ק, יצה"ר, ממונה הרוע, רע.

שמות ל"ד, ט': "וַיֹּאמֶר אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אֲדֹנָי יֵלֶךְ נָא אֲדֹנָי בְּקִרְבֵּנוּ כִּי עַם קְשֵׁה עֹרֶף הוּא וְסָלַחְתָּ לַעֲו‍ֹנֵנוּ."

עוה"ז – עולם הזה, העולם הגשמי, עולם העבודה והשכר.

רל"ק – רצון לקבל, לב האבן, ספירת מלכות שבתוך ספירת מלכות, ה' תחתונה.

רש"ערצון של עצמו, אגואיסט, חושב רק על עצמו.

רל"ת – רצון לתת, אהבה, חיבור, ערבות הדדית, השפעה, לב בשר, עבודת ה', חסד, ספירת בינה, ה' עליונה.

דת"י – מי שאחוז בספירות של קו האמצע דת"י (דעת, תפארת, יסוד), ועושה כל דבר בקו האמצע.

יצה"ר – יצר הרע, רל"ק.

דצח"מדומם, צומח, חי, מדבר. 4 מדרגות הרצון לקבל, הכלי העולמי.

גמה"ת – גמר התיקון, גמר הפיכת כל הרל"ק, אגו, של הכלי העולמי (דצח"מ) לרל"ת, אהבה. תהליך רוחני וגשמי העתיד להסתיים עד שנת 6000 שנה לפי הספירה העברית, שנת 2240 לפי הספירה הלועזית.

* ביטול הגבולות, הגופים, האגו. מיזוג דצח"מ לישות אחת הנמצאת בהשתוות צורה רוחנית, דבקות, לבורא, הכח העליון.

ע"ס – עשר ספירות חכמת הקבלה, 10 כוחות הנשמה הנמצאת בתוך גוף האדם, 10 הדיברות, 10 מכות מצרים, 10 אנרגיות שמהן מורכב כל מצב, כל נברא, דומם, צמח, חי, אדם.

 

*************

דברי תודה

קהל נכבד, קהל קדוש

ברצוני להתוודות, לא אבוש:

מתרגש אני לראותכם כאן

אורחים חשובים מאילת ועד דן.

רוצה אני להודות רוב תודות

למשפחה, לדודים ודודות, לחברים וחברות!

אתחיל להגיד תודה תודה

ואל תכעסו אם אשכח איזו דודה…

 

עומד אני לפניכם, הקטן.

אך אתמול עוד הייתי ביישן.

הייתי קטן, פספוס

והיום אני רוכב על הסוס.

לומד מחשבים, מבקיע שערים

והראש נמצא ממש בעננים.

תודה תודה תודה!!!

*************

ביחד כל המשפחה: יהי רצון שנזכה למצוות

למעשים טובים והרבה שמחות!!!

טבלת מקורות, ציטוטים מהמקורות

  פרשות השבוע

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2

 
  ספר בראשית: בראשית | נח | לך לך | וירא | חיי שרה | תולדות | ויצא | וישלח | וישב | מקץ | ויגש | ויח  
  ספר שמות: שמות | וארא | בא | בשלח | יתרו | משפטים | תרומה | תצוה | כי תשא | ויקהל | פקודי  
  ספר ויקרא: ויקרא | צו | שמיני | תזריע | מצורע | אחרי מות | קדושים | אמור | בהר סיני | בחוקותי  
  ספר במדבר: במדבר | נשא | בהעלותך | שלח לך | קורח | חוקת | בלק | פינחס | מטות | מסעי  
  ספר דברים: דברים | ואתחנן | עקב | ראה | שופטים | כי תצא | כי תבוא | ניצבים | וילך | האזינו | וזאת הברכה  
פירוש כל פרשות השבוע http://www.michaelcenter.com/page.asp?link=message
הזוהר של כל פרשת שבוע http://209.85.129.104/search?q=cache:VI6bdq1XqcAJ:www.kabbalahmedia.info/ashlagbaroch/Zohar1/+%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA+%D7%91%D7%9C%D7%A7+%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94+%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8&hl=iw&ct=clnk&cd=4&gl=il

 

התנ"ך, פרשות השבוע, ההפטרות http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/viewByParasha.html

 

       

*** ***

מאת: h4uh.com – אטרקציות אירועים – שמחה קבלה

צייר קריקטורות באירועים, מדריך סדנאות יוגה צחוק באירועים, סטנדאפיסט, מרצה, מדריך טיולי "אמנות בטבע", מדריך "טיולי מומחים".

 

  h4uh.com – אטרקציות אירועים, צייר קריקטוריסט, יוגה צחוק, סטנדאפ, טיולי שטח.

http://h4uh.com/#attractions-events-Wedding-Bar-Mitzvah-Gift-Surprise-order-form